Bitüm Fiyatları

Bitüm Fiyatları Güncel

Ürün TanımıRafineriRafineri Satış Fiyatı (TL/TON)KDV (TL/TON)KDV Dahil Rafineri Satış Fiyatı (TL/TON)Yürürlük Tarihi

BİTÜMLÜ BAĞLAYICI Fm 2 B 2

İzmit Raf.Stş.Md.

İzmir Raf.Stş.Md.

Kırıkkale Raf.Stş.Md

Batman Raf.Stş.Md.

27.994

27.994

28.174

28.174

5.598,8

5.598,8

5.634,8

5.634,8

33.592,8

33.592,8

33.808,8

33.808,8

13.02.2024

13.02.2024

13.02.2024

13.02.2024

BİTÜM 50/70

İzmit Raf.Stş.Md.

İzmir Raf.Stş.Md.

Kırıkkale Raf.Stş.Md

Batman Raf.Stş.Md.

15.737

15.737

15.737

15.737

157,37

157,37

157,37

157,37

15.894,37

15.894,37

15.894,37

15.894,37

13.02.2024

13.02.2024

13.02.2024

13.02.2024

BİTÜM 70/100

İzmit Raf.Stş.Md.

Kırıkkale Raf.Stş.Md

Batman Raf.Stş.Md.

15.737

15.737

15.737

157,37

157,37

157,37

15.894,37

15.894,37

15.894,37

13.02.2024

13.02.2024

13.02.2024

BİTÜM 100/150

İzmit Raf.Stş.Md.

İzmir Raf.Stş.Md.

Kırıkkale Raf.Stş.Md

15.737

15.737

15.737

157,37

157,37

157,37

15.894,37

15.894,37

15.894,37

13.02.2024

13.02.2024

13.02.2024

BİTÜM 160/220

İzmit Raf.Stş.Md.

İzmir Raf.Stş.Md.

Kırıkkale Raf.Stş.Md

Batman Raf.Stş.Md.

15.737

15.737

15.737

15.737

157,37

157,37

157,37

157,37

15.894,37

15.894,37

15.894,37

15.894,37

13.02.2024

13.02.2024

13.02.2024

13.02.2024

BİTÜMLÜ BAĞLAYICI Fm 3 B 2

Kırıkkale Raf.Stş.Md

Batman Raf.Stş.Md.

23.561

23.561

4.712,2

4.712,2

28.273,2

28.273,2

13.02.2024

13.02.2024