Hizmetlerimiz

Bitümen - Asfalt

Asfalt, dayanımlı akmaz halden katı hale kadar değişkenlik gösteren organik bir maddedir.

Detaylar

Polietilen&Termoplastik

Polietilen, çok çeşitli ürünlerde kullanılan bir termoplastiktir.

Detaylar

Plastik Poşet İmalatı

Plastik torba, plastik poşet veya plastik kese, ince, esnek, plastik filmden, dokusuz kumaşlar veya plastik tekstilden yapılmış bir kap türüdür.

Detaylar

Asfalt Plenti

Asfalt tesisi, sıcak bitüm ile değişik boyutlarda gruplandırılmış agreganın bir mikserde karıştırılarak serime hazır hale getirildiği tesistir.

Detaylar

Plastik Poşet İmalatı

Plastik torba, plastik poşet veya plastik kese, ince, esnek, plastik filmden, dokusuz kumaşlar veya plastik tekstilden yapılmış bir kap türüdür.

Detaylar

Kalorifer yakıtı

Daha ince ve kükürt oranı daha düşük bir yakıttır. Elektrik, ısı ve buhar ihtiyacı olan tüm kazan, tesis, sanayi, bina ve yapılarda kullanılabilir.

Detaylar

Demir Cevheri

Demir cevheri ekonomik anlamda demir çıkarılabilen tüm kaya ve taş parçalarına denir.Demir cevherinden demir üretimi, 3 yolla elde edilir: Bağlı demir formasyon yöntemi, direkt hermatitleme, mağma magnetitleme.

Detaylar